Menu Zavřeno

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Náhradní plnění je hned po zaměstnávání bezpochyby nejzajímavějším řešením plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Odběrem produktů a služeb od zaměstnavatelů OZP je vlastně nepřímo zaměstnáváte, dáváte práci OZP.

VÝHODY NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

„Zaměstnáváte“ OZP bez nutnosti přizpůsobovat pracovní prostředí Vaší společnosti potřebám zaměstnance se zdravotním postižením.

Ušetříte většinu toho, co byste byli povinni odvést do státního rozpočtu, aniž by to jakkoliv přispělo k rozvoji Vaší společnosti.

Díky investici finančních prostředků do dodávek zboží jako náhradního plnění dojde k efektivnější optimalizaci nákladů, na rozdíl od odepsání Vašich financí bez praktického využití.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Od 1. 10. 2017 vstoupila v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb., která přináší změny v plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dodavatel, tj. zaměstnavatel s více než 50 % osob se zdravotním postižením, musí s Úřadem práce uzavřít písemnou dohodu o uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Dohoda o uznání zaměstnavatele se uzavírá v rámci místní působnosti krajské pobočky Úřadu práce, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel a uzavírá se na dobu 3 let. Pokud nejpozději do 3 měsíců po uplynutí této doby zaměstnavatel opětovně požádá Úřad práce o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele, uzavírá se tato dohoda na dobu neurčitou. Dále je nutné náhradní plnění nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení vložit do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Splňujeme veškeré zákonné povinnosti pro poskytování náhradního plnění.

Podpořte s námi zaměstnavatele osob se zdravotním postižením – řešte s námi náhradní plnění!

S naší kalkulačkou náhradního plnění si můžete spočítat orientační hodnotu Vaší potřeby.